dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Efektywność indywidualna

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem.

       Zagadnienia:

Definiowanie celów; ustalanie priorytetów; planowanie czasu; ćwiczenia techniki radzenia sobie ze stresem.
Polityka Prywatności