dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Kadra

Szanowni Państwo

Prezentowane na naszej stronie projekty szkoleniowe realizowane są przez zespoły składające się z trenerów i instruktorów o ustalonym autorytecie dydaktycznym, posiadających bogaty dorobek zawodowy, stanowiąc tym samym gwarancję wysokiego poziomu nauczania.

Poniżej zostały przybliżone sylwetki trenerów Centrum Szkoleniowego Dexteritas:Jacek Pagieła – trener, lider projektów szkoleniowych

Jako trener pracuje od 1996r. Asystent w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Wydziału Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, współzałożyciel Centrum Szkoleniowego DEXTERITAS. Jest Liderem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach projektu "Idealny Biznes" przy Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Autor artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa pracy oraz jakości szkoleń. Uczestnik konferencji naukowych organizowanych między innymi przez TNOiK. Politechnikę Łódzką, Portal Kultura Bezpieczeństwa. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych to prawna ochrona pracy, kultura bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dydaktyka i organizacja szkoleń, patologia życia społecznego, postępowanie powypadkowe.

"Szkolenie pracownika jako element budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa", 09-10.06.2014 Wałbrzych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Warunki Środowiska Pracy a Zdrowie Pracowników", szczegóły w .pdf , certyfikat w .pdf

"Wybrane determinanty kształtujące kulturę bezpieczeństwa", Częstochowa 29 maja 2014 Studencka Konferencja Naukowa na Politechnice w Częstochowie, Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie. Inżynieria Bezpieczeństwa, Zarządzanie, Ochrona Środowiska i Chemia. Praca zbiorowa dr inż. D. Musiał, dr inż. E. Staniewskiej, dr inż. G. Stradomskiego, szczegóły w .pdf

"Nowa jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy", Gliwice 2013, Organizacja i zarządzanie (z.67), Współczesne metody i techniki zarządzania - podejście interdyscyplinarne, pod red. Radosława Wolniaka szczegóły w .pdf

"Poziom jakości kształcenia a potrzeby szkolenia personelu ochrony zdrowia" , Katowice 2013, Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyznań (Edukacja i wiedza wobec nowych wyzwań rozwojowych, część I). Praca zbiorowa pod red. J. Brzóski i J. Pyki, szczegóły w .pdfPiotr Rychły – trener, pedagog resocjalizacyjny

Absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki. Właściciel Centrum Doradczo-Szkoleniowego Auxilium, praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narkomanami. Twórca autorskich programów szkoleniowych z zakresu patologii społecznej w odniesieniu do relacji nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko.Bogdan Biecki – trener, ratownik medyczny

Instruktor BLS-AED Polskiej Rady Resuscytacji, ratownik medyczny pracujący na co dzień w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Uczestnik kursów z zakresu podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych oraz organizacji pomocy w wypadkach masowych, zabezpieczenia medycznego miejsc ataków terrorystycznych, ACLS, oraz ITLS (BTLS) (Instytut Ratownictwa Medycznego), wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Założyciel Emergency Team Medical, współtwórca autorskiego programu szkoleń dedykowany dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.


Marcin Zembala – trener, specjalista ds. BHP

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Specjalista w dziedzinie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Właściciel przedsiębiorstwa Admar pozyskującego coraz większą liczbę zadowolonych klientów w dziedzinie bhp na Podbeskidziu. Autor opracowań z zakresu oceny ryzyka zawodowego między innymi w służbie zdrowia i szkolnictwie.
Polityka Prywatności