dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Komunikacja II

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności wyrażania własnych opinii i potrzeb uwzględniając potrzeby innych.

       Zagadnienia:

Asertywność - przedstawienie zasad i reguł otwartego wyrażania myśli i uczuć; ćwiczenia w prezentowaniu typowych stwierdzeń asertywnych i nieasertywnych.
Polityka Prywatności