dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Efektywne kierowanie zespołem I

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy o etapach rozwoju zespołu i zasadach efektywnego kierowania.

      Zagadnienia:

Style zarządzania (Situational Leadership), planowanie, organizowanie, motywowanie, delegowanie i monitorowanie
Polityka Prywatności