dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Szkolenie PPOŻ

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

Art.4 ust.1 pkt.6 Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany m.in. do "zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi"

Dodatkowo o szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej mowa jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres tematów poruszanych podczas szkolenia:

 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 2. Przepisy przeciwpożarowe - dostosowane do grupy szkolonej w zależności od zakładu pracy, branży.
 3. Zadania i obowiązki Pracodawcy i Pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 4. Zagrożenia pożarowe obiektów, materiały niebezpieczne, przyczyny powstawania pożarów.
 5. Zadania i obowiązki Pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia:
 • zasady alarmowania służb ratowniczych
 • zasady ewakuacji ludzi i mienia, znaczenie znaków ewakuacyjnych,
 • zasady gaszenia pożarów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

     6.  Rodzaje, budowa, rozmieszczenie, zasady używania sprzętu                 gaśniczego i przeciwpożarowego oraz ratowniczego będącego na        wyposażeniu obiektu.

Dodatkową atrakcją szkolenia jest możliwość skorzystania z wozu strażackiego. Każdy z uczestników szkolenia:

 • jest zaproszony do zwiedzania wozu strażackiego (omówienie sprzętu strażackiego i zasady ich działania)
 • ma możliwość poczuć się jak strażak (ubiór strażacki, gaszenie kontrolowanego ogniska)
 • jest zadowolony z aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.                                                                         Opracował:

                                                                        INSPEKTOR

                                                          ds. Zabezpieczeń i Szkoleń PPOŻ.

                                                                    Tadeusz Jurkowski

Polityka Prywatności