dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Art.226 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Ryzyko zawodowe-jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004).

Ocena ryzyka zawodowego-jest jednym z najczęścej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Sanepid obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim, czy ocena jest sporządzona rzetelnie i czy zalecenia w niej zawarte są realizowane.

Z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, nabędziecie Państwo następujące korzyści:
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych (Kodeks Pracy Art. 226, paragraf 39.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • świadomość: jakie występują zagrożenia, jakie jest ryzyko i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające, biorąc pod uwagę podejmowane ryzyko (wypadku, a co się z tym wiąże-strat finansowych dla przedsiębiorstwa),
  • ulgi po wprowadzeniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej, systemu bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
  • lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

       Centrum Szkoleniowe Dexteritas oferuje przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego sprawdzoną metodą Risk Score czyli jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określone w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.


Trwają prace nad stroną
Serdecznie zapraszamy
Polityka Prywatności