dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Outsourcing

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zespół Centrum Szkoleniowego Dexteritas przygotował program outsourcingu, polegający na przejęciu wszelkich zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. audyty bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, przygotowanie dokumentacji powypadkowej, opracowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, etc.)

Podstawową zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest jego wpływ na obniżkę kosztów działalności i poprawę efektywności działania firmy.

Poniżej przedstawiamy korzyści przedmiotowego programu:
  • Skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej – i możliwość jej doskonalenia w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.
  • Rozwiązywanie problemów w zakresie działalności zlecanej na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny (wyspecjalizowane firmy posługują się na ogół lepszą techniką, znają najnowsze osiągnięcia w zakresie wykonywanych zadań).
  • Możliwość uniezależnienia się od ryzyka „czynnika ludzkiego” – czyli np. urlopów, zwolnień pracowników etc.
  • Odciążenie zarządu firmy od nadzoru nad zlecaną działalnością.
  • Ograniczenie kosztów zatrudnienia - możliwość korzystania z usług doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów.

Ambicją naszej firmy jest, aby relacje z naszymi Klientami były oparte na długofalowym wzajemnym współdziałaniu, którego celem jest maksymalizacja korzyści dla obu stron. Ufamy, iż długoterminowa współpraca w ramach umowy outsourcingowej, da Państwu gwarancję stałości i zaufania, jakże ważną w dzisiejszym otoczeniu businessowym.
Polityka Prywatności