dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Motywowanie

Cel szkolenia:

Poznanie zasad motywowania siebie i innych; nowoczesne motywatory stosowane w biznesie.

       Zagadnienia:

System kar i nagród; rola inspiracji, finansowe i pozafinansowe metody motywowania, konstruktywna krytyka - jako narzędzie motywacji, indywidualne rozmowy motywacyjne, motywowanie przez przykład.
Polityka Prywatności