dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Komunikacja I

Cel szkolenia:

Zapoznanie z metodami skutecznej komunikacji i doskonalenie podstawowych  elementów przekazu informacyjnego.

       Zagadnienia:

Jasne i precyzyjne formułowanie poleceń; komunikacja niewerbalna; aktywne słuchanie, parafraza; zasady udzielania informacji zwrotnej.
Polityka Prywatności