dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Efektywne kierowanie zespołem III

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego kierowania zespołem.

      Zagadnienia:

Ja - jako lider zespołu, budowanie zaufania i autorytetu - jak z tego korzystać w procesie zarządzania, wspieranie rozwoju pracowników, analiza i doskonalenie własnego stylu zarządzania; poznanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera oraz silnych stron podwładnych; budowanie dobrych relacji z pracownikami; komunikowanie się z otoczeniem,
inspirowanie, rozwijanie wiedzy i umiejętności podwładnych.
Polityka Prywatności