dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Efektywne kierowanie zespołem II

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektynego kierowania zespołem.

      Zagadnienia:

Ocena pracy, udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, rozwiązywanie konfliktów.
Polityka Prywatności